Termeni și condiții

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

                                                                                                                                                                                                                                        Acceptarea Termenilor de Utilizare
                                                                                                                                                                                                                                        Data ultimei modificări: 28.05.2022

 1. INTRODUCERE
  Documentul acesta (publicat în format electronic la adresa: www.theretrovault.ro împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, care operăm acest site și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru.
  1.1. PREZENTAREA NOASTRĂ
  Mai jos regăsești și datele noastre de identificare:
  Denumire: POZITIV EVENT S.R.L.
  Capital social: 200 LEI
  Sediul social: Strada București nr. 5, biroul nr. 1, etaj 2, Călărași, Județul Călărași
  Număr registrul comerțului: J51/289/2015
  Cod unic identificare: RO34710460
  E-mail contact: official@theretrovault.ro

1.2. SCOPUL NOSTRU
  RetroVault este o platformă, care operează pe site-ul www.theretrovault.ro (”Site-ul” sau ”Platforma”) prin intermediul căreia POZITIV EVENT S.R.L. achiziționeaza in sistem de contract de consignație console second-hand, jocuri și accesorii pentru acestea de la persoanele denumite CONSIGNANȚI sau  VÂNZĂTORI iar persoanele interesate pot achiziționa  de la POZITIV EVENT S.R.L., console second-hand & refurbished, verificate din punct de vedere tehnic (”Cumpărătorii”).
O parte din stocul de console, jocuri și accesorii aparține POZITIV EVENT S.R.L.
Ca să poți accesa platforma, trebuie să accepți acești Termeni & Condiții pe care îi vom detalia mai jos, în calitate de Consignant, Vânzător sau Cumpărător.                                                                                         În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți achiziționam sau să îți livrăm produsele sau să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți.

1.3. UTILIZATORII NOȘTRII
  În momentul în care accesezi platforma noastră ești o persoană care caută informații despre ceea ce facem (și sperăm că te vom convinge să apelezi la serviciile noastre sau să achiziționezi un produs de la noi), adică un ”Utilizator”.
În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice). În funcție de serviciile pe care le vei alege de la noi, vei fi un Consignant, Vânzător sau Cumpărător. Consignantul trebuie sa accepte contractul de consignatie atasat prezentelor Termene și Condiții.

1.4. DEFINIREA TERMENILOR FOLOSIȚI ÎN PREZENTUL REGULAMENT

  În conținutul prezentului document, o să observi  că anumiți termeni sunt scriși cu majuscule (literă mare). Noi i-am definit și explicat în cele ce urmează, astfel încât te poți întoarce mereu la această parte adocumentului dacă ai neclarități .
Dacă nu am precizat în mod expres, singularul va include și pluralul, precum și genul masculin sau feminin.

Bun:  Bunurile de tip console video, jocuri și accesoriile acestora care sunt trimise de Consignanți sau de Vânzători pentru a fi vândute, până să devină Produse;
Client:  Persoana fizică de peste 18 ani sau persoana juridică care devine Consignant, Vânzător sau Cumpărător;
Comandă: Operațiunea prin care un Client dorește să beneficieze de serviciile oferite de POZITIV EVENT S.R.L., fie în calitate de Consignant, Vânzător fie în calitate de Cumpărător;
Comision:  Suma reținută de POZITIV EVENT S.R.L. de la Clienți pentru prestarea Serviciilor de vânzare (ce include și Procesul) pe Platformă, sumă ce reprezintă diferența între prețul de vânzare al bunului/accesoriului (stabilit de către Noi) și oferta de vânzare acceptată de către client;                                                                                                                                                         

Contract: Setul de reguli și bune practici care se încheie între POZITIV EVENT S.R.L. și Client prin intermediul acceptării acestor Termeni & Condiții;
Cumpărător:  Persoană fizică peste 18 ani sau persoană juridică care, personal sau prin reprezentant, accesează Platforma noastră pentru a putea achiziționa unul sau mai multe Produse;

Vânzător: Persoană fizică peste 18 ani sau persoană juridică care, personal sau prin reprezentant, accesează Platforma noastră pentru a putea vinde unul sau mai multe Produse și care este de acord cu vânzarea instant;                                                                                                                                        

POZITIV EVENT S.R.L.: Persoana juridică care operează Site-ul, conform datelor de identificare de mai sus;
Oferta de Preț : suma de bani care va fi comunicată Clientului după verificarea Produsului pe care Clientul dorește să îl listeze spre Vânzare în cazul Contractului de Consignație sau suma de bani comunicată  către Vânzător în cazul Vânzării Instant ;                                                                                    

Prețul Vânzării: Suma care va fi stabilită și încasată de POZITIV EVENT S.R.L. ca urmare a Vânzării Produsului;                                                                                                                                        

Comision:suma de bani cuvenită POZITIV EVENT S.R.L., rezultată între prețul vânzării bunului și oferta de preț acceptată de către Consignant;

Vânzarea: oferta de preț comunicată si acceptată de către Vânzator, prin care Noi devenim proprietarul exclusiv al bunului/accesoriului, sumă ce va fi achitată in termen de maxim 72 de ore de la data primirii și evaluării bunului/accesoriului;
Procesul
: Setul de acțiuni care stă la baza verificării tehnice, operaționale și estetice pentru Produse, anterior punerii la Vânzare prin Site;
Produs: Bunurile de tip console video, jocuri și accesoriile acestora care pot fi puse la Vânzare pe Site pentru a fi Cumpărate, precum și Bunurile trimise de Consignanți după ce trec prin Proces și Oferta de Preț este acceptată;
Site sau Platformă : Domeniul de internet  www.theretrovault.ro precum și toate subdomeniile acestuia și domeniile conexe
Specificații: Caracteristicile tehnice, operaționale și estetice ale Produselor;
Termeni și condiții sau Termenii: Prezentul document, precum și orice alt document la care se face în mod direct sau indirect referire și care reglementează relația dintre noi;
Clienți: Consignantul, Vânzătorul, Cumpărătorul sau orice alte persoane care acceseaza Platforma noastră sau care utilizează Site-ul cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de POZITIV EVENT S.R.L.;
Consignant: Persoană fizică peste 18 ani care își face un Cont pe Site și listează
spre vânzare un Produs din cele acceptate de Site, pentru a fi achiziționat de Cumpărător și care accepta Contractul de Consignație ATAȘAT.

 1. CONDUITA SOLICITATĂ DE POZITIV EVENT S.R.L.. REGULI GENERALE.

  Trebuie să avem cu toții o atitudine corectă și să nu folosim Site-ul în modalități care contravin legii sau bunelor moravuri. Dacă exista indicii că intenția ta nu este aceea de a căuta informații despre Produse sau de a le achiziționa, ne rezervăm dreptul să nu îți permitem să plasezi o Comandă sau chiar să îți limităm accesul la Site. Comanda pe care o plasezi la noi pe Site se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru prin una din modalitățile prevăzute în acest document sau pe Site.                                                          

 2.1.Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.                                                      

 2.2.Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are: (a) minim 18 ani sau (b) minim 14 ani, care au primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe Site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde.                                                                                                                                          

2.3.Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” întelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).                          

2.4.Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă acesta are un comportament care ne poate prejudicia interesele sau ale Afiliaților/Partenerilor noștri acestuia sau dacă utilizezi în mod abuziv Platforma.                                                                                                                                              

2.5.Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.

2.6.Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.                                                                  

2.7.Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.                                                                                                                                                   

2.8.Vom putea publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista 5 situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.                                                                                                                                          

2.9.Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.                                                                                                                                 

2.10.Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.                                                                                                                          

2.11.Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Asta înseamnă că nu se încheie un contract între noi la acel moment. Comanda ta se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Produselor comandate de tine. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.                                                                                        

2.12.Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate de la tine, dacă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.                                                                                                                                                        

2.13.Comanda este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod pe care îl avem implementat la momentul respectiv) a Produselor din Comandă (atunci când vorbim de bunuri fizice, corporale), când începem să prestăm Serviciile.                                       

2.14.Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire, precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic).                                                                                                                                                

2.15.Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, linie telefonică hotline, rețele de socializare etc.), pe care ți le vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării Serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.                                                                                                        

Orice plângere sau solicitare de informații se va face doar prin intermediul secțiunii de ”Contact” din Platformă sau prin intermediul Platformei, în funcție de dezvoltare. Comunicările avute pe rețelele sociale (Instagram, Facebook, TikTok etc.) nu reprezintă canale oficiale de comunicare și nu vor fi luate în considerare.

 1. MODUL DE OPERARE AL SITE-ULUI NOSTRU

   Îți explicăm modalitatea în care poți vinde un Produs sau poți plasa o Comandă pentru un Produs, care sunt criteriile avute în vedere și mecanismul de evaluare și verificare, cum procesăm comenzile, care sunt drepturile și obligațiile noastre și ale tale, când considerăm o comandă finalizată și cum trebuie să procedezi pentru efectuarea Plății.                                          

3.1.Dacă vrei să vinzi pe site-ul nostru: Unul din principiile de bază ale ale noastre este încrederea pe care o oferim Consignanților, Vânzătorilor și Cumpărătorilor noștri. De aceea, până să fie puse la Vânzare, Produsele trec printr-o procedură tehnică de verificare și evaluare, pentru a putea oferi informații transparente potențialilor Cumpărători și a maximiza șansele de reușită ale Vânzării. Îți vom explica în secțiunile următoare întregul proces, de la momentul în care ne contactezi pentru a vinde un bun până la momentul în care exclami de fericire că ai primit banii ca urmare a Vânzării.                                                                                                                                  

3.1.1.Dacă ai un produs de tipul celui ce face obiectul site-ului nostru sau accesorii pentru acesta, pe care vrei să îl/le pui la vânzare prin intermediul nostru, va trebui să treci printr-un proces de evaluare și verificare (”Procesul”) a respectivului Bun. În momentul în care accesezi platforma noastră în calitate de Client, vei vedea opțiunea de a vinde un Bun.   

3.1.2.Eligibilitatea produselor. Criteriile folosite. Va trebui să completezi un formular virtual, alegând anumite caracteristici tehnice ale produsului, așa cum sunt indicate de către Noi. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment aceste criterii, în funcție de ceea ce considerăm că este oportun. Modul în care completezi formularul reprezintă strict informația pe care tu ne-o furnizezi în mod subiectiv și nu creează o obligație contractuală pentru noi de a-ți pune la Vânzare Bunul cu respectivele specificații. Criteriile pe care le-am avut în vedere sunt folosite în mod automat la crearea unei oferte de preț, fără vreo intervenție umană și fără alți factori suplimentari. Mai jos vei regăsi criteriile generale pe care le folosim la prima interacțiune – mai multe detalii despre criteriile folosite pentru fiecare Bun în parte vei găsi în secțiunea dedicată Vânzătorilor pe site.                        

3.1.3.Noi folosim mai multe criterii pentru a determina starea estetică (din exterior) a bunului pe care dorești să-l pui la Vânzare:

Starea bunului:

 • Ca nou

 Bunul este lipsit aproape în totalitate de zgârieturi sau semne de uzură.

 • Excelent

 Bunul prezintă prezinta câteva zgârieturi superficiale.

 • Foarte bun

 Bunul prezintă mici urme de folosință, precum zgârieturi multiple pe carcasa sau ecran. Urmele nu afectează folosința produsului respectiv.

 • Bun

 Bunul prezintă urme de folosință mai accentuate, inclusiv eventuale zgârieturi vizibile ale ecranului sau ale carcasei, însă care nu se află în punctele critice care pot afecta estetic modalitatea de funcționare și experiența a utilizatorului. Urmele nu afectează folosința produsului respectiv.  

 • Uzat

Bunul prezintă numeroase zgârieturi accentuate pe carcasă sau ecran. Se pot observa urme de uzură sau îngălbenire. Bunul nu funcționează optim sau deloc.

 3.1.4.Oferta estimată de preț. După ce trimiți caracteristicile, datele și starea despre Produs/Accesoriu, vei primi  pe e-mail- ul indicat  sau pe telefon o informare cu privire la prețul pe care-l vei putea obține dacă vei decide să pui la Vânzare Bunul prin intermediul Nostru. Această ofertă estimată de preț poate include Comisionul Nostru pentru operațiunea de Vânzare. Acesta nu creează o obligație nici pentru noi, nici pentru tine și va putea fi ajustată ulterior, după verificarea tehnică făcută de Noi.                                                                                            

3.1.5.Procesul de verificare a Bunului.  După ce trimiți caracteristicile, datele și starea despre Produs/Accesoriu, Noi îți vom comunica oferta estimată de preț, iar tu vei putea alege să ne trimiți Bunul/Accesoriul pentru o verificare tehnică prin intermediul unuia din partenerii noștri (ex. servicii de curierat), serviciu oferit de Noi.                                                                                 

3.1.6.Trimiterea Bunului spre verificare. Dacă te decizi să pui la vânzare Bunul prin intermediul Nostru, va trebui ca Bunul să fie verificat de noi; Poți trimite Bunul prin intermediul unui curier partener cu noi, care va prelua Bunul de la locația indicată de tine, gratuit.                                                                                                                                                            

Te rugăm ca atunci când trimiți Bunul spre verificare către noi, indiferent de metoda aleasă (personal sau prin curier) să ștergi toate datele care există pe el, să îl deblochezi (recomandăm un restore to factory settings). Nu ne asumăm răspunderea pentru datele care există pe dispozitiv și vrem să-ți aducem la cunoștință că lipsa unei ștergeri complete a datelor poate prelungi procesul de listare a bunului în platforma Noastră (pentru că va trebui să îți înapoiem bunul pentru a șterge informațiile și abia apoi să procedăm la verificarea tehnică propriu-zisă). În măsura în care nu te descurci cu ștergerea datelor remote conform indicațiilor pe care le găsești pe Site, acolo unde se poate, te rugăm să apelezi la o persoană care să te poată ajuta în acest sens și care ne poate contacta pentru a i se explica procedura de ștergere. Dacă totuși nu reușim să te ajutăm cu ștergerea datelor remote, îți vom înapoia Bunul.                                                                                       

 Accesoriile Bunului.                                                                                                                                                     

3.1.8.Verificarea Bunului. Pentru că ne dorim să oferim cea mai bună experiență Clienților noștri și astfel să sporim încrederea în serviciile oferite, verificarea Bunului se va face de către noi și vom evalua Bunul din punct de vedere tehnic și estetic.                                       

3.1.9.Defecte ale Bunurilor. Este posibil ca uneori să nu îți dai seama că bunul tău are un defect. În situațiile în care vom descoperi defecte ascunse ale bunului te vom informa despre defectele descoperite și te vom întreba dacă dorești să mai păstrezi bunul pentru vânzare, să îl reparăm (și să scădem costurile de reparație din suma finală) sau ți-l dăm înapoi.  

 3.1.10.Desfacerea bunului. În anumite cazuri suntem nevoiți să desfacem bunul pentru a verifica dacă acesta nu a avut contact cu lichide și să aibă în interior circuitele oxidate sau alte disfuncționalități tehnice. Bunul  tău va fi asamblat la loc, fără alte operațiuni sau înlocuiri de componente.                                                                                                                                        

3.1.11.Oferta de preț. După ce se va proceda la verificarea tehnică, Clientul va primi o înștiințare, ce include  oferta de preț finală (”Oferta de Preț”), în funcție de constatările Noastre și care include Comisionul Nostru pentru Vânzare, conform reglementărilor legale. Acest preț poate fi același, mai mic sau mai mare decât cel inițial oferit în cadrul ofertei estimate. Proprietarul bunului va fi informat despre oferta finală de preț prin una din modalitățile existente și implementate de Noi (e-mail, SMS, în funcție de implementare). Vei avea la dispoziție un termen de 14 zile pentru a confirma dacă ești sau nu de acord cu oferta Noastră, așa cum ți-a fost comunicată. Te rugăm să citești cu atenție toate informațiile pe care le primești în Platformă pe parcursul procesului de Vânzare. Ești singurul răspunzător pentru răspunsurile furnizate. Spre exemplu, dacă accepți valoarea reparațiilor și trimiți bunul spre vânzare, înseamnă că ești de acord ca aceste reparații să îți fie scăzute din suma finală ce îți va fi transmisă în momentul realizării Vânzării. Dacă nu accepți oferta în termenul de mai sus, îți vom trimite bunul înapoi, conform acestor termeni & condiții. Doar după ce confirmi, în calitate de Consiganat, că accepți oferta Noastră vom intra într-o relație contractuală. Dacă nu accepți oferta Noastră, ai posibilitatea de a reintra în posesia bunului prin intermediul partenerului nostru care furnizează servicii de curierat, gratuit iar Noi  garantăm că bunul tău îți va fi înapoiat în aceeași stare în care ni l-ai oferit spre verificare. Dacă totuși consideri că bunul tău este într-o condiție estetică mai proastă, te rugăm să faci această mențiune la momentul primirii coletului. Dacă nu faci o asemenea mențiune la momentul primirii coletului, pierzi dreptul a de a solicita eventuale prejudicii.                                                                                                                                                

3.1.12.Vânzarea. În cazul anumitor bunuri, Noi vom putea să facem o ofertă de tipul Vânzare Instantă, prin care îți cumpărăm bunul și apoi ne ocupăm noi de Vânzarea lui. Dacă ești de acord cu oferta Vânzare Instantă, vei primi suma arătată în cadrul ofertei în maxim 72 de ore lu de la momentul finalizării verificării tehnice fără să mai aștepți până ce bunul tău se va vinde pe Platformă. Dacă în urma verificării tehnice constatăm că bunul tău are nevoie de reparații, te vom înștiința despre ele și vom reveni către tine cu o ajustare a ofertei din Vânzarea Instantă inițială. În cazul în care îți dai acordul ca să facem aceste reparații și ești de acord cu noua Sumă, îți vom transfera Suma după efectuarea reparațiilor, care pot dura între 1-3 zile lucrătoare, Te rugăm să reții că oferta de tipul Vânzare Instant va fi mai mică decât Oferta de Preț descrisă mai sus, dar mai rapidă. Toate celelalte dispoziții din acest document se aplică în continuare.                                     

3.1.13.Returnarea bunului. Atunci când, în urma verificării tehnice, Bunul tău nu poate fi pus la Vânzare sau nu ești de acord cu suportarea reparațiilor și vrei Bunul înapoi, trebuie să ne indici o adresă unde să-ți putem înapoia Bunul. În termen de maxim 48 de ore de la momentul la care ne indici adresa de retur vom transmite Bunul către partenerii noștri livratori. Dacă nu ne furnizezi o asemenea adresă, nu vom putea să-ți dăm Bunul înapoi. În cazul în care nu ne dai o adresă pentru livrare în termen de 90 de zile sau nu dorești să accepți Bunul înapoi atunci când îl livrăm către tine prin curier, ne rezervăm dreptul de a distruge bunul respectiv sau de a-l folosi pentru piese de schimb sau cum considerăm oportun, fără a fi obligați la plata vreunei despăgubiri față de tine. Pentru acest lucru, ești de acord în mod expres că după trecerea termenului anterior menționat, putem să reciclăm sau să distrugem bunul respectiv, fără ca Noi să putem fi trași la răspundere, culpa fiind în totalitate în sarcina ta ca Vânzător.                                                                                                                                    

3.1.14.Postarea Bunurilor la Vânzare. Dacă ai acceptat oferta noastră, vom fotografia bunul respectiv și îl vom publica pe Site sub formă de Produs (”Produsul”), în secțiunea dedicată, conform criteriilor comunicate, alături de o descriere a acestuia, care include și specificațiile tehnice identificate de noi.                                                                                                                   

3.1.15.Timpul pentru Vânzare. Noi, nu poate garanta că un bun pus la vânzare se va vinde într-un anumit termen. Este posibil ca anumite modele să fie mai atractive decât altele și astfel să fie vândute într-un termen scurt, de 5-7 zile. Însă există și situații în care vânzarea să dureze mai mult.                                                                                                                                                     

3.1.16.Datele existente în Bun. Așa cum spuneam în secțiunea 3.1.7., Bunul va trebui să fie trimis către noi liber de orice parole sau date – recomandăm un restore to factory settings (”resetarea la setările din fabrică”). În cazul în care nu ești de acord cu oferta noastră de Preț, bunul va fi înapoi către tine fără eventualele date care au existat pe el. Bunul va fi înapoiat către tine liber de orice fel de elemente, conform procedurii de resetare la setările din fabrică. Noi nu răspundem pentru orice fel de pierdere sau prejudiciu cauzate de ștergerea datelor regăsite în bun.                                                                                                                                                 

3.1.17.Finalizarea cu succes a Vânzării. Dacă Produsul postat va fi Vândut, vei primi de la noi o notificare în acest sens, prin una din modalitățile puse la dispoziție de Platformă. Ulterior finalizării cu succes a Vânzării (ceea ce implică încasarea efectivă a Prețului de către Noi și livrarea Produsului către Cumpărător), îți vom transfera suma aferentă Comenzii (”Prețul Vânzării”), din care reținem comisionul nostru pentru respectiva Vânzare, conform reglementărilor privind consignația (”Comisionul POZITIV EVENT S.R.L.”). Pentru claritate, Prețul Vânzării se va calcula după cum urmează: Prețul la care produsul s-a Vândut – Comisionul POZITIV EVENT S.R.L. = Prețul Vânzării Ulterior finalizării cu succes a Vânzării (ceea ce implică încasarea efectivă a Prețului de către Noi și livrarea Produsului către Cumpărător), îți vom transfera suma aferentă Comenzii (”Prețul Vânzării”), așa cum ți-a fost comunicat anterior la momentul acceptării condițiilor de Vânzare în Platformă prin intermediul calculatorului de preț. Prețul la care produsul s-a vândut va fi diferit de Prețul Vânzării pe care ți l-am comunicat anterior și nu va influența Comisionul POZITIV EVENT S.R.L.. Ca regulă, Prețul Vânzării va fi transferat către tine într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne furnizezi datele la timp, ne furnizezi alte date sau datele tale bancare sunt incomplete, incorecte sau incompatibile (spre exemplu, ne dai un cont de Revolut sau un cont bancar străin sau PayPal), acest termen se va putea prelungi. POZITIV EVENT S.R.L. nu este responsabilă pentru niciun fel de întârziere cauzată de instituțiile financiar-bancare, inclusiv termene de plată stabilită de către acestea.  Ești singurul responsabil pentru informațiile furnizate pe Platformă sau pe email! Datele furnizate de tine, inclusiv numele și prenumele la accesarea Platformei trebuie să fie reale. Nu acceptăm alte conturi bancare decât ale titularului de cont. În momentul în care ne-ai trimis datele bancare, îți asumi răspunderea pentru acuratețea informațiilor. POZITIV EVENT S.R.L. nu este responsabilă pentru orice alte erori care pot duce la nelivrarea banilor către tine (spre exemplu, indicarea unui cont IBAN greșit sau al altei persoane).                                                                                                                                            

3.1.18.Transferul riscurilor. Transferul riscurilor asupra pieirii sau alterării bunului revine în sarcina Noastră doar în momentul în care bunul ne este predat de către curier sau este livrat de tine personal în una din locațiile partenere indicate pentru predarea bunurilor. Suportarea riscurilor de către Noi încetează în momentul în care îți vom înapoia bunul, indiferent de motiv. În perioada în care bunul se află în tranzit la unul din partenerii noștri de curierat, răspunderea asupra bunului aparține acestora – orice problemă s-ar putea ivi cu privire la pieirea, integritatea sau prejudicii aduse bunului în perioada în care se află în tranzit este exclusiv răspunderea prestatorilor de servicii de curierat, POZITIV EVENT S.R.L. fiind complet exonerată de răspundere.                                                                                                                                    

3.1.19.Transferul proprietății. Tu vei rămâne tot timpul proprietar asupra bunului pe care ni-l încredințezi, inclusiv în momentul în care este pus la Vânzare sub formă de Produs pe Platformă și până în momentul în care se finalizează cu succes o Comandă prin intermediul Platformei (prin intermediul consignației). În acel moment, în conformitate cu prezentul document, ne împuternicești să vindem Produsul către Cumpărătorul identificat prin Platformă. În cazul operațiunii de tip Vânzare Instant, dacă va fi disponibilă pentru bunul tău, transferul proprietății se va face la momentul în care îți plătim suma de bani descrisă în Vânzare Instant (ca termen de referință, acesta va fi momentul procesării ordinului de plată / metodei de transfer a banilor, iar nu momentul la care îți vor intra efectiv banii în cont).                                                       

3.1.20.Taxe și alte comisioane. În majoritatea cazurilor, nu desfășori o activitate comercială prin vânzarea produselor prin intermediul Nostru, ceea ce nu ar implica plata unor taxe suplimentare, comisioane sau alte sume către alte autorități. Cu toate acestea, POZITIV EVENT S.R.L. nu este în măsură să ofere sfaturi legale și fiscale și îți recomandăm să ai în vedere că legislația este într-o continuă schimbare, astfel încât îți recomandăm să te consulți cu un specialist pentru a vedea dacă este necesar să plătești suplimentar pentru sumele încasate de la POZITIV EVENT S.R.L. ca urmare a Vânzării. Noi, vom depune diligențele necesare pentru a te ține în permanență informat despre ultimele modificări legislative care te-ar putea impacta, însă nu vom fi responsabili pentru alte sume, taxe sau comisioane pe care ai putea fi obligat să le plătești ulterior Vânzării Produsului.                                                                                                    

3.1.21.Răspunderi & garanții.   În calitate de Client, declari și garantezi că datele pe care ni le furnizezi sunt corecte și reale, fiind singurul răspunzător pentru acestea. În calitatea de Consignant, pe lângă garanțiile anterioare, declari în mod expres că ești proprietarul Bunului (sau că ai dreptul de a transmite dreptul de proprietate asupra lui către orice altă persoană), că Bunul este conform specificațiilor descrise, atât din punct de vedere estetic, cât și tehnic, că reprezintă doar produse originale, care pot fi în orice moment verificate la producător. Noi răspundem față de Cumpărător pentru bunurile pe care le dai spre Vânzare în Platformă conform garanției comerciale pe care o oferim ca urmare a verificării tehnice la care supunem Produsul anterior punerii la Vânzare.                                                                                      

3.1.22.Returnarea bunurilor nevândute. În cazul în care, Bunul tău este scos la Vânzare, însă Tranzacția nu se finalizează în termenul indicat de Noi sau în termenul pe care ți l-am indicat prin Platformă, iar tu dorești să primești înapoi Bunul, fără să beneficiezi de opțiunea de a ne lasă să ți-l plătim noi (in termenul de 30 de zile de la data postării Produsului la Vânzare), te vom notifica pentru a ne indica o adresă unde să returnăm Produsele către tine, prin intermediul partenerilor noștri. În cazul în care nu ne transmiți adresa de livrare conform specificațiilor Platformei sau nu ridici Produsul în momentul în care-l livrăm către tine, ne rezervăm dreptul, iar tu ne împuternicești și ești de acord în mod expres cu acest lucru, să distrugem sau să reciclăm Produsul în termen de cel mult 90 de zile de la momentul la care ți-am trimis notificarea privind furnizarea adresei de livrare. La expirarea celor 90 de zile, vom putea distruge sau recicla Produsul, Pozitiv Events S.R.L. neputând fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu direct sau indirect ți-ar putea fi cauzat și fără a putea fi tras la răspundere în acest sens.                                                                                                                                                                    

3.2.Dacă vrei să cumperi un Produs de pe plarforma noastră                                                                            

Pe scurt: site-ul nostru este o platformă care îți permite să cumperi un dispozitiv tip consola gaming second-hand sau refurbished verificat din punct de vedere tehnic, jocuri sau accesorii. Bunurile pe care le găsești pe platforma noastră provin fie din stocul nostru propriu, fie de la proprietari care doresc să pună la Vânzare bunurile lor. Însă facem mai mult de atât: verificăm produsele înainte și facem tot posibilul pentru a îți oferi toate detaliile și caracteristice reale astfel încât să faci o alegere informată. Indiferent că iei un produs pentru tine, un prieten, un membru al familiei sau trebuie să faci un cadou, știm cu toții cât de important este ca produsul să corespundă așteptărilor – iar noi nu ne dorim decât să fii mulțumit 🙂 

În secțiunile următoare, am depus toate eforturile pentru a fi cât mai transparenți față de tine și a te informa despre cum decurge procesul nostru de verificare a produselor și de plasare a Comenzilor.                                             

3.2.1.Ce găsești pe platforma noastră?                                                                                                        

3.2.1.1. Vei găsi în primul rând produse second-hand & refurbished (adică care sunt deja folosite) din domeniul electronicelor, precum consolele de gaming.                                             

  Produsele second-hand sunt acele Produse care au fost utilizate, dar care nu au fost desfăcute de Noi în scopul recondiționării pentru că în urma Procesului am constatat că acestea funcționează în parametri optimi, conform criteriilor arătate pe Site. Aceste Produse sunt verificate, curățate, șterse, iar din punct de vedere tehnic sunt optime de funcționare în conformitate cu prevederile și specificațiile oferite de producători, chiar dacă ar putea prezenta anumite imperfecțiuni de ordin estetic (de exemplu, zgârieturi) pe care le vom semnala.         

Produsele refurbished sunt acele Produse care au fost recondiționate de către noi conform procedurilor noastre interne (ex. înlocuirea carcasei), cu scopul de a le aduce în parametrii optimi de funcționare, conform criteriilor arătate pe Site. Aceste Produse sunt verificate, curățate, șterse, iar din punct de vedere tehnic sunt optime de funcționare în conformitate cu prevederile și specificațiile oferite de producători, chiar dacă ar putea prezenta anumite imperfecțiuni de ordin estetic (de exemplu, zgârieturi) pe care le vom semnala.                                   

3.2.1.2. Vei găsi și produse specifice, precum accesorii pentru dispozitivele electronice.                             

3.2.1.3. În funcție de dezvoltările Platformei, e posibil ca la un moment dat să diversificăm gama de produse și să oferim inclusiv Servicii conexe, asupra cărora te vom înștiința.    

 3.2.2.Informații generale                                                                                                                    

3.2.2.1. Accesul la Platforma Noastră în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui Utilizator care acționează ca un potențial Cumpărător cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona prin intermediul nostru unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.                                                                                                                                           

3.2.2.2. Prin Cumpărător înțelegem o persoană juridică sau fizică care are: (a) minim 18 ani sau (b) minim 14 ani, care au primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe Site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde.                                                                                                                                              

3.2.2.3. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” întelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Colaboratori” persoanele cu care avem o relație de colaborare).                            

3.2.2.4. Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă ai un comportament care ne poate prejudicia interesele sau ale Afiliaților/Colaboratorilor noștri acestuia sau dacă utilizezi în mod abuziv Platforma.                                                                                                                                                                  

3.2.2.5. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.                                                                                                                                                             

3.2.2.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.                                                                                        

3.2.2.7. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.                                                                                                                                                                  

 3.2.2.8. Vom putea publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, fie ale noastre, fie ale Afiliaților/Colaboratorilor noștri, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.                                       

3.2.2.9. Produsele care fac obiectul Vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.                                                                                                                              

3.2.2.10. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor disponibile.                                                                                                                                                

3.2.2.11. Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Asta înseamnă că nu am încheiat cu tine un contract la distanță și nu avem o obligație legală față de tine până în momentul în care îți confirmăm și acceptăm în mod ferm comanda. Comanda se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Produselor comandate de tine. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.                                                             

3.2.2.12. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine. 

3.2.2.13. Comanda este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod implementat în Platformă) a Produselor din Comandă (atunci când vorbim de bunuri fizice, corporale).                                                 

 3.2.2.14. Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire, precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic).                                                      

3.2.2.15. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării Serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal. Orice plângere sau solicitare de informații se va face doar prin intermediul secțiunii de ”Contact” din Platformă sau prin intermediul Platformei, în funcție de dezvoltare. Comunicările avute pe rețelele sociale (Instagram, Facebook, TikTok etc.) nu reprezintă canale oficiale de comunicare și nu vor fi luate în considerare.                                                                                                                  

 3.2.3.Plasarea Comenzilor Pe scurt: îți explicăm modalitatea în care poți plasa o comandă pentru un Produs, cum procesăm comenzile, care sunt drepturile și obligațiile noastre și ale tale, când considerăm o comandă finalizată și cum trebuie să procedezi pentru efectuarea Plății. 

3.2.3.1. Vei putea plasa o Comandă exclusiv pe Site, conform indicațiilor de mai jos.                                

3.2.3.2. Vei putea plasa o Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Platformei, cu sau fără înregistrarea unui cont în prealabil, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături. Te rugăm să ai în vedere că Produsele vin conform specificațiilor afișate pe Platformă, iar alte detalii privind modalitatea de utilizare (precum manualul de instrucțiuni sau de utilizare) le vei regăsi în e-mail sau în contul de Client pe Platformă.            

3.2.4. ANULAREA COMENZILOR
3.2.4.1. Vom putea anula o Comandă plasată de tine, cu o notificare concomitentă sau ulterioară și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în
următoarele cazuri:
● banca care ți-a emis cardul nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;
● procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;

 • finalizarea Plății nu se realizează în termenul indicat prin factura proformă, în cazul plății prin transfer bancar/internet banking;
  ● datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
  ● nu ne confirmi Comanda atunci când te contactăm în acest scop;
  ● considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea
  Comenzii urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă, Afiliaților sau Partenerilor noștri;;
  ● oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
  3.2.4.2. În cazul în care vom anula Comanda după efectuarea Plății, îți vom returna Prețul plătit
  aferent Produsul respectiv, cu excepția eventualelor comisioane bancare, care sunt în
  sarcina ta.
  3.2.5.Livrarea Comenzilor
  3.2.5.1. Livrarea Produselor se va face, în termenul comunicat înainte de finalizarea unei Comenzi.
  Te rugăm să reții că acest termen de livrare este unul orientativ, bazat pe comenzile
  anterioare din zonele respective și că poate suferi modificări, despre care vom depune
  toate eforturile să te notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea
  Produselor apărute din motive neimputabile nouă sau din culpa unui transportator (i.e.,
  curier, poștă etc.).
  3.2.5.2. Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile
  Comenzii, care îți vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Dacă este cazul, te
  vom informa cu privire la modalitățile de livrare disponibile și vei putea alege una dintre
  aceste modalități anterior finalizării Comenzii.
  3.2.5.3. Vom putea subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, despre care te vom informa (cum ar fi de exemplu la momentul finalizării Comenzii când îți
  spunem cu ce curier facem transportul sau când îți comunicăm datele AWB-ului), nefiind
  necesar acordul tău. Livrarea se efectuează prin intermediul unei firme de curierat, iar
  termenul de livrare este de 1-3 zile lucrătoare din momentul inițierii comenzii.

3.2.5.4. Nu răspundem pentru pagubele produse de acest terț pe perioada livrării bunurilor
respective, însă vom depune toate eforturile pentru a remedia situația în cazului unui
eveniment neplăcut.
3.2.5.5. Dacă ai optat pentru serviciul ”verificare la livrare” sau acesta este oferit de către Noi comenzii tale, îți recomandăm să verifici cu atenție Produsele și să le inspectezi. Dacă Produsele prezintă defecte, recomandarea noastră este să le dai înapoi curierului și să faci mențiune despredefectele existente în documentul care-ți va fi prezentat spre semnare. În cazul în care nu ai refuzat coletul și nu ai făcut mențiune despre aceste defecte, îți vei asuma pe deplin
starea în care ai primit Produsele, care se consideră că sunt în perfectă stare de
funcționare și nu vei mai putea face ulterior vreo plângere, iar orice fel de prejudiciu va fi
suportat de către tine.
3.2.5.6. Produsul va fi livrat către tine, în calitate de Cumpărător și titular al Comenzii. În cazul în
care o altă persoană va primi Produsul respectiv, te rugăm să ne înștiințezi despre acest
lucru în prealabil, pentru a face modificările necesare. Nu răspundem pentru prejudiciile
sau situațiiile neplăcute care pot apărea din cauză că o altă persoană decât Cumpărătorul
sau indicată în mod expres de Cumpărător a preluat Produsul.
3.2.5.7. Partenerul nostru va încerca să livreze Produsul de 3 ori – dacă în toate aceste încercări
Produsul nu a reușit să fie livrat, Produsul se va returna către Noi și ne rezervăm dreptul de
a nu te mai lasă să plasezi o altă Comandă prin intermediul Platformei, indiferent că o faci
în mod direct, prin interpuși sau folosind alte informații de contact.
3.2.5.8. Vom depune toate eforturile pentru a asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor
împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare, însă nu putem
răspunde pentru manipularea defectuoasă a partenerilor de curierat.
3.2.5.9. Ne rezervăm dreptul să întârziem sau să anulăm orice livrare a Produselor comandate
dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de noi, care includ, dar nu sunt
limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale,
tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

3.2.6. DETALII DESPRE PLATĂ
Pentru a beneficia de Produsele noastre, trebuie să plătești suma indicată pentru ele, așa cum este afișată la momentul finalizării Comenzii, prin una din modalitățile disponibile (plată cu cardul/transfer bancar/numerar la momentul primirii Comenzii).
3.2.6.1. Prețurile Produselor afișate pe Platformă sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse, cu excepția cazului în care este afișat în mod expres acest lucru la momentul finalizării Comenzii. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.
3.2.6.2. Vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.
3.2.6.3. Îți vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise. În cazul Plății prin transfer bancar, vom emite inițial o factură proformă, urmând ca după ce contul nostru este debitat cu suma aferentă înscrisă pe această factură să procedăm la emiterea facturii fiscale.

3.2.6.4. Ca regulă generală, îți vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate în format electronic, pe e-mail și/sau în contul tău de Client, pe care te încurajăm să-l verifici constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar te rugăm să verifici și acolo).
3.2.6.5. Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.
3.2.6.6. În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

3.2.7. TRANSFERUL DE PROPRIETATE ȘI DE RISCURI
 După ce cumperi un Produs de la noi, toate riscurile se transferă la tine.
3.2.7.1. Dacă livrăm noi personal produsele către tine, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat către tine în momentul în care tu sau un terț desemnat de tine, altul decât transportatorul, intri în posesia fizică a Produselor.
3.2.7.2. Dacă apelăm la terțe persoane pentru a efectua Livrarea (precum servicii de curierat, servicii poștale sau terți), riscul va fi transferat către tine în momentul livrării Produselor de către acel transportator, fără a aduce atingere drepturilor pe care tu le ai față de el (spre exemplu, când transportatorul îți deteriorează Produsele).
3.2.7.3. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce ai efectuat plata, în
locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se va considera efectuată prin semnarea de către tine a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Noi, dacă va fi cazul.
3.2.7.4. Din momentul în care s-a transferat riscul asupra ta, Noi nu mai avem niciun fel de răspundere cu privire la eventualele probleme care apar, orice dispută sau prejudiciu suferit de tine fiind în sarcina ta, cu excepția cazului în care te încadrezi să beneficiezi de dreptul de garanție comercială de 12 luni oferit de Noi.

3.2.8. DREPTUL DE RETUR
În anumite cazuri, atunci când cumperi un Produs online de la noi, ai dreptul să îl dai înapoi în 30 zile, fără să ne zici de ce vrei să faci asta, iar dacă totul este în regulă, noi îți vom rambursa Prețul plătit.
3.2.8.1. Conform legii, ai dreptul de a denunța unilateral Contractul, în termen de 14 (paisprezece)zile calendaristice (”Perioada de retragere”), fără a fi nevoit să justifici decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri în afara celor stabilite de lege

3.2.8.2.

Dreptul tău de retur expiră în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la:
(a) data încheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;
(b) ziua în care Clientul sau un terț, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a Produselor, sau:
(i) în cazul în care Clientul face o singură Comandă pentru Produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs;
(ii) în cazul livrării unui Produs care constă în mai multe loturi sau piese, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul Contractelor pentru livrarea periodică de Produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clientul sau un terţ, altul decât transportatorul şi care este indicat de Client, intră în posesia fizică a primului Produs.
3.2.8.3. Pentru exercitarea dreptului de retur, trebuie să ne informezi cu privire la decizia ta de retragere din Contract. Poți face asta prin intermediul formularului de retur pus la dispoziție prin intermediul Site-ului/Platformei.
3.2.8.4. În interiorul Platformei, am făcut totul automatizat pentru tine. Vei găsi în cont toate detaliile aferente returului tău, pe care trebuie doar să dai click, iar totul se va face în mod automat. Urmezi pașii descriși în Plaformă, cererea de retur se generează automat, iar un curier va fi trimis la adresă pentru a prelua Bunul pe care vrei să-l returnezi. Cererile de retur altfel transmise decât prin intermediul Platformei nu vor fi luate în considerare! De asemenea, te rugăm să ai în vedere să nu trimiți produsele retur până ce nu urmezi pașii descriși în Platformă. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de prejudiciu sau cost suplimentar pe care tu îl suporți dacă nu respecți pașii descriși anteriori sau ne furnizezi informații eronate pentru retur.

3.2.8.5. Exercitarea acestui drept se poate efectua și prin intermediul mail-ului, apelului telefonic sau a formularului de contact, însă doar în cazul în care formularul de retur nu este funcțional din culpa Noastră. Dacă formularul de retur este funcțional, cererile de retur altfel introduse nu vor putea fi luat în considerare.
3.2.8.6. În cazul exercitării acestui drept prin mail ori formularul de contact, cu titlu informativ dar nu obligatoriu, va rugam sa completati informatiile necesare conform acestui model de formular de retur: https://www…………………………………………………………………………………………………………………….(această rubrică nu este disponibilă momentan)

3.2.8.7. Exercitarea de către Client a dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor Clientului și
Platformei, după caz:
(a) de a executa Contractul;
(b) de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă.
3.2.8.8. Cu excepţia cazului în care RetroVault s-a oferit să recupereze Produsele, Clientul returnează Produsele sau le înmânează RetroVault sau unei persoane autorizate de aceasta să recepţioneze Produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat RetroVault decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise de Client RetroVault înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de zile calendaristice menționate.
3.2.8.9. Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea Produselor, cu excepţia cazului în care RetroVault acceptă să suporte acele costuri și informează despre asta Clientul.
3.2.8.10. RetroVault rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care este informat în legătură cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.

3.2.8.13. Noi nu suntem obligați să rambursăm costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Noi.
3.2.8.14. Noi putem amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Produsele către Noi, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
3.2.8.15. Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul:

(a) contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Noi;
(b) furnizării de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
(c) furnizării de Produse care sunt susceptibile de a se deteriora sau expira rapid;
(d) furnizării de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;
(e) furnizării de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
(h) Livrării și achiziționării Produselor de către persoane juridice, cu excepția cazului în care RetroVault decide să acorde această facilitate.
3.2.8.16. Având în vedere dispozițiile generale menționate anterior, Noi nu asigurăm dreptul de retragere al Cumpărătorului-consumator în următoarele cazuri:
(a) pentru Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri (nesemnalate ca si defecte estetice în primele 48 de ore de la recepționarea produsului), urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate.

 1. SESIZĂRI
  7.1.Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Serviciile sau Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online,comunicare din contul tău de Utilizator, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării Serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.
  7.2.Pentru sesizări sau reclamații legate de Servicii și Produse, ai la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă sau alt mod de contact disponibil, în funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, vei putea urma procedura descrisă mai sus. De asemenea, va puteti adresa direct pe e-mail la adresa official@theretrovault.ro iar administratorii companiei, Stanciu Andrei sau Nache Alexandru, vor lua legătura cu dumneavoastra.
  7.3.Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.
  7.4.Adresa de e-mail la care oricine poate raporta eventuala încălcare a dreptului de autor sesizată pe site este official@theretrovault.ro

8.UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR FIZICE
8.1.Prin utilizarea Platformei, Clienții înteleg şi acceptă să transmită Companiei date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Nota de informare/Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Shopping Cart